// // ?>
 
 
Start arrow Firma
 
 
 
Firma

KLARIS sp. z o.o. została założona przez osoby od 1997 roku propagujące ideę ubezpieczeń wzajemnych w środowiskach kościelnych. Firma współpracuje wyłącznie z najlepszymi Ubezpieczycielami (zakładami ubezpieczeń), którzy w swojej ofercie posiadają specjalistyczne pakiety ubezpieczeniowe dla kościelnych osób prawnych i osób duchownych. KLARIS Sp. z o.o. dysponuje własnymi nowoczesnymi rozwiązaniami, know-how i siecią sprzedaży w Polsce.

Siedziba firmy mieście się w Łodzi, przy ul. Gogola 12. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276186 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

KRS: 0000276186
REGON: 100310051
NIP: 728-26-42-597
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 złotych, w tym udział kapitału polskiego 100%


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team